Spolupracujeme

-Nemocnice Šternberk-Středomoravská nemocniční a.s.,člen skupiny AGEL více
-FN Olomouc více
-Nemocnice Nový Jičín více

Mamografická centra:
-MAMMAcentrum Olomouc více
-G-medica Olomouc více
-FN Olomouc více

Centra reprodukční medicíny:
-UNICA Brno více
-FN Olomouc více
-REPROFIT Brno ,pracoviště Olomouc,Hanáckého pluku 6 ,tel.585 242 733 více
-FERTIMED Olomouc více

Centra prenatální ultrazvukové diagnostiky:
-Ústav lékařské genetiky FN Olomouc více
-Centrum prenatální dg. MUDr. Poláka Olomouc,Hanáckého pluku 6 tel. 585/242 733,
mobil: 603/887 567
-FERTIMED Olomouc více

Vyšetření kostní denzity DEXA:
-Železniční poliklinika Olomouc,Jeremenkova 1056/40 tel. 972 748 111-ústředna ,972 748 570 denzitometrie

Hodnocení cytologických stěrů z čípku:
-cytogická laboratoř MUDr. Imrychová Nad lánem Olomouc

porodní asistentka p. Pavlína Kubešová , U Horní brány 3,785 01 Šternberk
tel. 737 705 384